Volledige opleiding

Vierjarige opleiding met benoeming (kerkelijk zending) of getuigschrift: vanaf het derde jaar: keuze uit pastorale variant, catechese variant, liturgie variant of diaconie variant.

 
U kunt de volledige vierjarige opleiding volgen. U volgt dan de jaren I t/m IV en vanaf jaar III hebt U de keuze uit de pastorale variant,  de catechese variant, de liturgie variant of de diaconie variant. Het cursusaanbod wordt vanaf september 2018 wederom vernieuwd.  Dit traject is bedoeld voor mensen die zich grondig willen scholen om de parochie mee te dragen. Bij afronding van de volledige opleiding ontvangt u een zending als catechist van de bisschop, tijdens een plechtige vesperviering in de Kathedraal in Roermond. Of, in een ander geval, een getuigschrift, dat ook tijdens de vesperviering in de Kathedraal wordt uitgereikt. 
 
Profiel
 • samen met anderen op zoek gaan naar en groeien in spiritualiteit 
 • zich willen vormen in de kennis van het geloof en in pastorale en pedagogische vaardigheden
 • bereid zijn zich als vrijwilliger in te zetten in de pastoraal of de catechese
 • in staat om verantwoordelijkheid te nemen in de parochie
 
Taken
 
Algemeen
 • medegelovigen helpen bij de verdieping van hun geloof 
 • het betrekken en interesseren van niet-gelovigen of randkerkelijken voor het geloof 
 • op alle domeinen van het pastorale handelen dienst verlenen 
 
Concreet: eindverantwoordelijkheid nemen op één of meer van volgende gebieden:
 • ziekenbezoek/stervensbegeleiding
 • catechese in parochie en in samenwerking met de parochie op school 
 • bezoekwerk
 • rouwverwerking
 • vorm geven aan de liturgische kalender in de parochie
 • mensen in diverse levenssituaties in gesprek met het geloof brengen 
 • werken aan diaconale activiteiten van de kerkgemeenschap
 
Vereisten
 • de vierjarige opleiding tot catechist volgen 
 • pastorale  en/of catechetische competenties kunnen aantonen
 • willen leven volgens het evangelie en vanuit de sacramenten 
 
Wat biedt Kairos jou? 
 • een kwalitatief hoogstaande opleiding
 • een stimulerende groepservaring tijdens de opleiding
 • na de opleiding: een erkenning van de eigen plaats in de parochiegemeenschap door een benoeming van de bisschop of een getuigschrift 
 • de vreugde om te mogen bezig zijn met dat wat mensen het meest bezighoudt
 • permanente navorming en begeleiding
 • concrete hulp op het veld

 

Inhoud van de cursussen

 

ORIËNATIEJAAR (JAAR I)

 • Doelstelling: de cursisten een inleiding bieden in het christelijk geloof en hun motivatie uitdiepen en richting helpen geven.
 • Thema's: de vraag naar de zin van het leven, de bijbel, de grote thema's uit het credo: Christus, God de Vader, de H. Geest en de sacramenten, de kerk. Verder worden er een aantal spiritualiteitssessie aangeboden.

VORMINGSJAAR (JAAR II)

 • Doelstelling: hier krijgen de cursisten een uitdieping van de leerstof van jaar I en een aantal algemeen vormende vakken, zoals filosofie.
 • Thema's: de grote filosofische stromingen, de hedendaagse filosofische situatie, het christelijk geloof en de menselijke vragen, de ethische vraagstelling, geschiedenis van de kerk. Verder worden er een aantal spiritualiteitssessies aangeboden

PASTORAAL JAAR (JAAR III P)

 • Doelstelling: de pastorale en pedagogische vaardigheden ontrwikkelen door een pastoraal theologische achtergrond te bieden en de concrete vaardigheden te oefenen.
 • Thema's: pastoraaltheologie, psychologie, geloofscommunicatie, diaconie, aspecten van groepswerk en gesprekken, liturgie, workshops (ateliers), specifieke pastoraal. Verder worden er een aantal spiritualiteitssessies aangeboden. 

CATECHETISCH JAAR (JAAR III C)

 • Doelstelling: de catechetische en pedagogische vaardigheden ontwikkelen door een pastoraal theologische achtergrond te bieden en de concrete vaardigheden te oefenen.
 • Thema's: pastoraaltheologie, geloofscommunicatie, inleiding godsdienstpedagogie, parochiecatechese, ontwikkelingspsychologie, sacramentencatechese, volwassencatechese, aspecten van groepswerk en gesprekken, workshops (ateliers). Verder worden er een aantal spiritualiteitssessie aangeboden.

LITURGISCH JAAR (JAAR III L)

 • Doelstelling: de liturgische vaardigheden ontwikkelen
 • Thema's: pastoraalsociologie, pastoraaltheologie, liturgie, liturgie-spiritualiteit, liturgisch jaar, atelier lector, atelier cantor, atelier koster, buitengewoon bedienaar. Begeleiding in de vorm van groepssupervisie en spiritualiteit.

DIACONIE VARIANT (JAAR III D)

 • Doelstelling: de vaardigheden ontwikkelen voor diaconie
 • Thema's: pastoraalsociologie, pastoraaltheologie, liturgie, katholiek sociaal denken, project methodisch denken, voorbeelden praktijk, media in catechese en pastoraal. Begeleiding in de vorm van groepssupervisie en spiritualiteit.

 

STAGEJAAR (JAAR IV)

 • Doelstelling: de reeds aanwezige pastorale en/of catechetische activiteit op het veld specifiek volgen vanuit de opleiding via regionale stage mentoren en begeleid in supervisie. Bijkomende praktische informatie geven.
 • Thema's: individuele en groepssupervisie; jurirische-sociale aspecten van de parochie, workshops rond aanvullende praktische thema's. Verder worden er een aantal spiritualiteitssessies aangeboden.

Susteren-Echt