Roosterwijzigingen

Jaar I:

De cursusdag op zaterdag 21 oktober komt te vervallen, wegens ziekte en herstel docent.  De colleges worden op een later tijdstip ingehaald.

 

Jaar II:

De colleges van mevr. Overbeeke van za. 16-9 ochtend komen te vervallen. Ze worden ingehaald op zaterdag 18-11, ochtend.

Spiritualiteit komt te vervallen op 2-12, middag; en is nu gezet op 21-10, ochtend.

Sociale ethiek komt op 16-12 te vervallen en wordt nu gegeven op 3-2-2018.

 

Jaar IV Pastoraal:

De stagetoelichting op za. 14-10 komt te vervallen. Docent neemt contact op met betrokkenen.

Inhalen: Op 21-10 ochtend: Lourdes en stagemogelijkheden door dhr. Heins.

Op 2-12 ochtend: Spiritualiteit en persoonlijke begeleiding door dhr. Schröder

Susteren-Echt