Schema inleveren portfolio

Schema voor inleveren en gesprekken portfolio 2018-2019

 

Jaar     Portfolio inleveren  Evaluatie
I

1e keer op: 26 januari 2019  

2e keer op: 29 juni 2019 

In februari 20198

In september 2019

II

1e keer op: 26 januari 2019

2e keer op: 16 maart 2019

In  februari 2019

In april 2019

III Op 26 januari 2019 In februari 2019

I, II
en III

Alles inleveren begin oktober 2019 Eindevaluatie: oktober/november 2019
IV

Stagemap inleveren uiterlijk 29 juni 2019

Eindevaluatie: september/oktober 2019 

 

Portfoliobegeleiders zijn: 

  • Voor de studenten van jaar I: Dr. MSc. J. Van der Vloet
  • Voor de studenten van jaar II: Dhr. J. Marx
  • Voor de studenten van jaar III: Dhr. J. Marx
  • Voor de studenten van jaar IV: ZEH J. de Bruin 

Susteren-Echt