Spiritualiteit

De spiritualiteit van de catechist is zeer belangrijk. De spiritualiteit tijdens de opleiding kan en mag natuurlijk niet de enige bron van spiritualiteit zijn, maar toch kan de opleiding de spiritualiteit van de cursisten mee vormen en stimuleren. 

 
De drie assen van onze spiritualiteit

Wij willen streven naar een geïntegreerde spiritualiteit, die vorm krijgt in het leven van ons instituut zelf. Naar de vakken toe wordt de docenten gevraagd de nadruk te leggen op de ontmoeting van het christelijk geloof met de wereld en de mens. Het gaat erom dat enerzijds de kritische identiteit van het christelijk geloof ontdekt wordt en dat anderzijds toch een open en onbevangen houding tegenover de wereld wordt ontwikkeld.
 
De indeling van de collegedag wordt omkaderd door gebedsmomenten. Verder zijn er ook specifieke spiritualiteitssessies voorzien. Het accent ligt tevens op het ontwikkelen van een gemeenschapsspiritualiteit, die de kandidaten leert samen naar het evangelie te luisteren, samen op weg te gaan met Christus, samen te bidden en te werken, om zo ook met anderen gemeenschap te kunnen vormen in de H. Geest. Naar het beeld van het Pinksterverhaal, waar de apostelen met Maria als geheel door de Geest worden bezield en Kerk gaan vormen.
 
Daarnaast werkt elke cursist aan zijn eigen individuele spiritualiteit met een zelf gekozen begeleiding. Indien gewenst kan deze door de opleiding worden voorzien. Er is een spirituaal verbonden aan Kairos. 
 
 
Het aanknopingspunt van onze spirituele vorming
 
De mensen die de opleiding bij Kairos volgen, brengen hun eigen ervaringen met geloof en kerkelijk leven mee. Precies daarom komen ze hierheen. Ze zien hun wil tot vorming als een verlangen om verantwoordelijkheid op te nemen in de concrete kerkgemeenschap. Het is een antwoord op een roeping die ze aanvoelen. Er is dus reeds een bepaalde weg afgelegd, er is al een spiritualiteit aanwezig. In de loop van de opleiding kan deze spiritualiteit zich verder ontplooien, maar ook verder gevoed en verruimd worden.  
 
 
Concreet 
 
Er zijn meerdere spirituele begeleiders aan de opleiding verbonden. Ze verzorgen een compleet programma dat per jaar de spirituele zoektocht in de groep begeleidt. 

Susteren-Echt