Geschiedenis

1995: Een nieuwe opleiding...

Op 1 september 1995  gaf bisschop Wiertz officieel het startschot voor Kairos, de Catechistenopleiding van het bisdom Roermond... een nieuw en uniek initiatief voor de kadervorming van vrijwilligers in ons bisdom.

Er was hard gewerkt aan een nieuw concept. De hoofdlijnen: mensen zoeken die in de parochie van vandaag en morgen actief zijn en op een meer expliciete wijze medeverantwoordelijk willen worden voor het reilen en zeilen van de plaatselijke kerkgemeenschap. Kairos wil ondersteunen en verbeteren, niet het bestaande miskennen of negeren. Kairos wil een bakermat worden van vorming, hernieuwde vorming, navorming. Een plaats waar ieder die zich in de parochie dienstbaar wil maken aan zijn medegelovigen en de hele mensengemeenschap zich kan verdiepen en verrijken. Een plek ook om gemeenschap te vormen en elkaar te steunen in elkaars engagement.  Daartoe kan Kairos een goede geloofsvorming, een degelijke toerusting voor de praktijk en bouwstenen voor spiritualiteit aanreiken.

 

...1996: een eerste balans

Kairos werd een onverhoopt succes. Vijfenzestig mannen en vrouwen schreven zich in voor het eerste of tweede jaar. Ze vormden een enthousiaste ploeg. De gemeenschapssfeer die we zo verhoopten, kwam er als vanzelf… De Geest zat erin.

Ook het derde jaar kende een goed verloop. Alles werd gedaan om onze basisopties te verwezenlijken: een levensnabije opleiding, die de parochies dienst bewijst. We mogen ons verheugen in de samenwerking met lokale en andere vormingsinitiatieven. Kairos groeit verder…

 

1997-1999

Deze cursusjaren leverden de eerste catechisten en parochie-assistenten af. Spannende jaren dus… In het stagejaar dat de cursisten doorlopen, worden hun pastorale kwaliteiten getoetst, verruimd en versterkt. Na grondig overleg tussen de parochiepriester en zijn medewerkers, de opleiding, de cursist en de vicaris-generaal, worden de eerste catechisten en parochie-assistenten benoemd door de bisschop. Dit vereist een goede doorstroming en communicatie. De opleiding wil zo bijdragen tot een goede samenwerking tussen alle gelovigen die zich voor de Kerk willen inzetten. 

 

2014-2015: 15 jaar Kairos!

Catechisten krijgen steeds meer medeverantwoordelijkheid en delen zo in de algemene roeping tot opbouw van de kerkgemeenschap. Wij zijn dankbaar voor de blijvende toestroom van mensen die Kairos willen volgen. In diverse parochies, clusters en dekenaten functioneren catechisten met een zending van de bisschop.

Susteren-Echt