Naamlijst docenten

Staf, leiding en medewerkers
 
Staf en secretariaat Functie
Mgr. H. Smeets Bisschop/Staflid
Dr. J. Van der Vloet Directeur/Staflid
J. De Bruin, pr.  Coördinator/Staflid
Dr. B. Hegge, pr. Spirituaal/Staflid
Pater P. Schreur, O.S.Cam. Staflid
G. Lux-Zinzen Secretaresse
 
 
Professoren en docenten                                                                   Vakgebied
    
M. Bemelmans, dhr. Communicatie en Media
Dr. S. De Bleeckere, dhr.  Media catechese/pastoraal
D. van Breugel, mw.  Maria-meditatie
J. de Bruin, pr.  Catechese/Godsdienstpedagogie
V. Christ, mw.  Jongerenpastoraal
Dr. R. de la Haye, diaken Kerkgeschiedenis
V. Demandt, mw.  Huwelijk en Gezin 
G. Dölle, pr.  Identiteit katholiek Onderwijs
Drs. J.M. van Druten, diaken Individueel pastoraal gesprek/groepssup.
H. Erinkveld, C.ss.R.  Pastoraaltheologie
Dr. H.C. Flohr, pr.  Moraaltheologie en Ethiek en pastoraal
Lic. R.A. de Graaf Woutering, pr Katholieke Sociale Leer en sociale ethiek
Drs. R. Gruijters, dhr.  Bijbel. Oude Testament
M. Heemels, pr.  Nieuwe Testament. Paulus
Dr. B. Hegge, pr.  Spiritualiteit/Instructie gebedsmomenten
Dr. L. Hendriks, pr. Seksuele moraal
C. Forconi, mw. Kerkelijk Recht
G. Kessels, pr. Liturgie-spiritualiteit
M. Kessels, pr
 
Inleiding liturgische boeken
Symbolen en sacramenten
Mgr.Dr. E. de Jong Jongerenpastoraal
B. Van Kerkvoort, dhr.  Muziek
B. Van Kerkvoort-Meessen, mw.  Muziek
   
Drs. R. Landré,dhr.  Volwassencatechese
A. v.d. Lee, dhr. Vitalisering en herstructuerering parochies
J. Marx, dhr.  Catechese/Didactiek
W. Mom, mw.  Huwelijk en gezin
L. Overbeeke, mw.  Bijbelse verkenningen: evangelies
Dr. G. Sars, diaken Muzische vorming
P. Schreur O.S.Cam Spiritualiteit en Klinische pastoraal
Mgr.Dr. H. Schnackers dogmatiek
Mgr.Dr. J. Schröder Spiritualiteit/Heiligen en christelijke gestalten
Drs. E. Smeets, pr Liturgie
Dr. M. Steegen, dhr.  NT. Bijbelse verkenningen
A.M.W. Stikvoort, mevr.  Mgr. Schrijnenhuisstichting
Dr. H. Vanheeswijck, dhr.  Filosofie/Postmoderne cultuur
Dr.MSc. J. Van der Vloet, dhr.  Catechese/Pastoraalpscychologie/groepsdyn.
Lic. M. Van der Vloet, dhr.  Pastoraat lijdende mens
A. Voesten, dhr Atelier Cantor
D. Voesten, mw Atelier Lector
Drs. H. Vossen, dhr.  Pastoraalsociologie/Algemeen soc. pastoraat
   
 
 
Spirituele begeleiders
S. Böhmer, zr
Dr. B. Hegge, pr. 
EH R. Klinkenberg
Eerw. Zuster Marie-Anne Voermans
 
 
 
Begeleider individuele spiritualiteit: Pater P. Schreur
Coördinator: J. De Bruin, pr.
Bezoeker voor reeds benoemde cursisten: Pater P. Schreur en Pastoor Dr. B. Hegge
 
 
Studiebegeleiders
J. De Bruin, pr. 
 
J. Marx, dhr. 
Dr.MSc. J. Van der Vloet, dhr. 
 
 
Supervisoren
Diaken H. Van Druten
 
 

Susteren-Echt